POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Magazinul online Ecolion de pe site-ul www.Ecolion.ro reprezentata de catre Societatea Comerciala ECOLION PRODUCTS SRL, CUI: 42135259, Nr. Înregistrare Reg Comerțului J29/100/21.01.2020 cu sediul social in Com.Aricestii Rahtivani, Sat Aricestii Rahtivani Nr 211E,  procesează date cu caracter personal oferite de Client/Consumator pe o durată de timp specificată prin lege pentru îndeplinirea și confirmarea Termenilor și condițiilor, pentru procesarea de comenzi electronice și realizarea de livrări și pentru realizarea de comunicări necesare.

Dispoziții generale

1. Operator de date cu caracter personal, în conformitate cu GDPR (numit mai departe ”Regulament”) este Societatea Comerciala ECOLION PRODUCTS SRL, CUI: 42135259, Nr. Înregistrare Reg Comerțului J29/100/21.01.2020 cu sediul social in Com.Aricestii Rahtivani, Sat Aricestii Rahtivani Nr 211E  (numit mai departe ”Operator”);

2. Datele de contact ale Operatorului sunt: e-mail: office@ecolion.ro;

3. Date cu caracter personal sunt orice fel de informații prin care se poate identifica o persoană fizică.

Sursa datelor cu caracter personal

1. Operatorul procesează date cu caracter personal obținute prin consimțământ de la Client/Consumator și colectate prin intermediul "contractului de cumpărare" pentru îndeplinirea comenzii electronice creată în cadrul magazinului online www.Ecolion.ro;

2. Operatorul procesează doar datele de identificare și contractuale ale Clientului/Consumatorului care sunt necesare pentru îndeplinirea contractului de cumpărare;

3. Operatorul procesează datele cu caracter personal cu scopul livrării și pentru contabilitate și pentru comunicarea necesară între părțile contractante pe durata de timp specificată prin lege. Datele cu caracter personal nu vor fi făcute publice și nu vor fi transferate în alte țări.

Scopul procesării datelor

Operatorul procesează datele cu caracter personal ale Clientului/Consumatorului cu următoarele scopuri:

1. Înregistrare în site-ul www.Ecolion.ro în conformitate cu Capitolul 4, Secțiunea 2 a GDPR;

2. Pentru îndeplinirea comenzii electronice create de catre Client/Consumator (nume, adresa, e-mail, număr de telefon);

3. Pentru respectarea legii și a regulilor ce apar din relația contractuală între Client/Consumator și Operator;

4. Date cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea contractului de cumpărare. Contractul nu poate fi îndeplinit în lipsa datelor cu caracter personal.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal

1. Operatorul stochează datele cu caracter personal pe durata necesară îndeplinirii drepturilor și obligațiilor ce apar din relația contractuală între Operator și Client/Consumator și pentru 3 ani după finalizarea relației contractuale;

2. Operatorul trebuie să șteargă toate datele cu caracter personal la expirarea perioadei necesare stocării datelor cu caracter personal.

Destinatari ai datelor cu caracter personal și persoane împuternicite de Operator

Părțile terțe care procesează date cu caracter personal ale Clientului/Consumatorului sunt subcontractanți ai Ecolion.ro. Serviciile acestor subcontractanți sunt indispensabile pentru îndeplinirea cu succes a contractului de cumpărare și procesării comenzii electronice între Operator și Client.

Subcontractanți ai Ecolion.ro sunt:

  • Webnode AG (sistem de magazine online);
  • Firma de curierat;
  • Google Analytics (analiză website)
  • GP WebPay;

Drepturile Clientului/ Consumatorului

În conformitate cu Regulamentul, Clientul/Consumatorul are:

1. Dreptul la acces la date cu caracter personal;

2. Dreptul de a corecta datele cu caracter personal;

3. Dreptul de a șterge datele cu caracter personal;

4. Dreptul de a refuza procesarea datelor cu caracter personal;

5. Dreptul de portabilitate a datelor;

6. Dreptul de a retrage acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în scris sau prin e-mail la adresa office@ecolion.ro;

7. Dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul suspectării încălcării Regulamentului.

Securitatea datelor cu caracter personal

1. Ecolion.ro declară că a luat toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru protecția datelor cu caracter personal;

2. Ecolion.ro a luat măsuri tehnice pentru a asigura spațiu de stocare a datelor și mai ales asigurarea de acces la computer prin parolă, folosirea de software antivirus și realizarea de mentenanță regulată a computerului.

Dispoziții finale

1. Plasând o comandă electronică pe site-ul Ecolion.ro Clientul confirmă că a fost informat despre toate condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și le acceptă în totalitate;

2. Clientul acceptă aceste reguli bifând căsuța din cadrul formularului de comandă;

3. Operatorul poate actualiza aceste Reguli în orice moment. Versiunea nouă, actualizată trebuie să fie publicată pe site-ul său.

Actualizat: 5.03.2020

Ecolion.ro / ECOLION PRODUCTS SRL